Historie

Gebroeders van Beek Group is een onafhankelijk familiebedrijf. Gebroeders Van Beek B.V. is meer dan 80 jaar geleden begonnen als een kleinschalig eierpakstation en inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle combinatie van eierbedrijven, die alle binnen de Van Beek filosofie passen en daarmee de groep versterken.

Start

Opa van Beek start in de twintiger jaren in Nieuw Wehl een kruidenierszaak en brengt de boodschappen rond bij boeren in de buurt. Bijna iedere boer heeft een gemengd bedrijf: varkens, koeien en kippen. De boeren hebben teveel eieren voor eigen consumptie en opa van Beek neemt min of meer ter betaling eieren mee retour. Van het gezin Van Beek (acht zonen en een dochter) blijven uiteindelijk twee zonen in de zaak, Theo en Fons van Beek. Oom Theet van Beek neemt de oorspronkelijke kruidenierszaak (inmiddels uitgebreid met een zalencentrum) onder zijn hoede en runt het samen met vader (Fons) van Beek, die voor het eierpakstation verantwoordelijk was.

Begin 60er jaren ontstaat de intensieve pluimveehouderij; kippen worden op meer specialistische bedrijven in kooien gehouden. Onder leiding van Fons van Beek groeit het bedrijf enorm en in 1973 wordt het verplaatst naar Wehl. Vervolgens breidt het bedrijf in Wehl, op de huidige locatie, nog een keer of vier uit. Bij zijn plotselinge overlijden in 1985 -op een veel te jonge leeftijd- heeft het pakstation een vergelijkbare omvang als het huidige pakstation. We hebben bijzondere eieren: bruine batterijeieren die we aan Italië en Engeland verkopen. De rest van de eieren is witte batterijeieren. Tegenwoordig sorteren we geen kooi meer in het pakstation in Wehl.

De tijden zijn veranderd…

De huidige generatie heeft een aantal speerpunten gekozen, die tot vandaag de dag belangrijk zijn voor ons:

  • Samenwerken: zowel met 'onze' pluimveehouders als met onze klanten en medewerkers. Ga niet voor de korte termijn, maar richt je op de lange termijn. Geef en neem, om op langere termijn het meeste voor elkaar te kunnen betekenen. Dit resulteert in veel langlopende verbindingen; niet alleen met leveranciers of klanten, maar ook met onze medewerkers. We zien ons zelf heel nadrukkelijk als schakel van een productieketen en niet als zelfstandig bedrijf in een productieketen.
  • Kwaliteit: het streven is niet alleen een kwalitatief goed product te leveren, maar ook te kijken naar mogelijkheden om te verbeteren. Dit is iets dat we alleen in samenwerking kunnen doen met alle betrokkenen.
  • Toegevoegde waarde: ons streven is nooit geweest om meer eieren te verhandelen. Ons streven is om rond het product ei zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Dit betekent dat we eieren verder verwerken of stoffen uit eieren extraheren, maar het betekent ook zo dicht mogelijk bij de klant komen. Zo direct mogelijk in contact met de klant staan.

 

Vloeibare en gedroogde eiproducten

Deze speerpunten hebben er door de jaren heen toe geleid dat we, samen met een Zwitserse klant, Bouwhuis in Broekland over hebben genomen; Bouwhuis was een kleine eiproductenfabriek/klein eierpakstation in een dorp bij Raalte. Vervolgens hebben we een nieuwe fabriek gebouwd in Raalte, voor het produceren van vloeibare eiproducten. Op deze manier konden we waarde toevoegen aan onze 'industrie-'eieren. Toen we bouwden was de droom ooit nog een keer eipoeders te produceren. In 2001 kregen we die mogelijkheid door Enthoven over te nemen, een fabriek gespecialiseerd in het produceren van eiwitpoeder en kristaleiwit. Deze fabriek is in datzelfde jaar verplaatst naar Raalte en onderdeel geworden van het productieproces. 


Inmiddels is de naam ‘’Bouwhuis Enthoven B.V.” geworden; we breken meer dan 50.000 ton eieren om vloeibare en gedroogde eiproducten voor de levensmiddelenindustrie te maken. Waarbij de gedroogde eiwitten de hele wereld overgaan en o.a. Japan een belangrijk afzetland is. Ook voor deze fabriek geldt dat we proberen zoveel mogelijk kwalitatief hoogstaande producten te produceren, met zoveel mogelijk toegevoegde waarde.

Eierpakstation en gekookte en geverfde eieren voor de Duitse markt


In 2001 hebben we de fusie afgerond met Moos Butzen. Moos Butzen heeft naast een pak- en verlaadstation, een eierkokerij en -ververij en een professionele verkooporganisatie gericht op de Duitse grootwinkelbedrijven als ook op de handel. Door deze fusie werd Moos Butzen onderdeel van de Van Beek Group.

Toegevoegde waarde

Voor ons betekende deze fusie weer een stap verder qua toegevoegde waarde. Enerzijds door de gekookt-geverfde eieren van Moos Butzen, anderzijds doordat we op deze wijze direct als Duitser onder de Duitsers kunnen opereren, op de voor ons Nederlanders belangrijke afzetmarkt Duitsland. Inmiddels zijn we via deze weg leverancier van de meeste Duitse grootwinkelbedrijven en verzorgen wij ook de verkoop van eieren aan de Duitse grootwinkelbedrijven in samenwerking met andere Nederlandse pakstations.

De volledige Van Beek Group werkt nu op 5 locaties (Wehl, Viersen, Wandersleben, Raalte en Landsmeer) en richt zich op de levering van eieren aan de grootwinkelbedrijven in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. In noord-/west-Europa vindt de levering van eiproducten in vloeibare vorm plaats; wereldwijd in gedroogde vorm. Ook in de afgelopen jaren zijn we weer behoorlijk gegroeid, niet alleen in omzet -door de hogere eierprijs-, maar ook in aantallen eieren. Er gaan zo’n 4 miljard eieren door onze bedrijven, goed voor een omzet van ruim 350 miljoen euro. In het totaal hebben we ruim 250 medewerkers. Alles bij elkaar zijn dat absurde aantallen voor een kruidenier, die simpelweg begonnen is met het ruilen van eieren voor levensmiddelen.

Food safety  

Alle bedrijven binnen de Gebr. Van Beek Group leveren veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze processen voor pasteurisatie zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.Lees meer
Productcontrole
Vakbekwame medewerkers
Hoogwaardige technologie
Ei controle
Procescontrole