Duurzaamheid

De Van Beek Group streeft naar het produceren van een duurzaam ei-product. Dierenwelzijn, verantwoordelijk opereren en betrokkenheid vormen de basis om binnen de voedselsector een verschil te maken.

Alle acties en initiatieven binnen de Van Beek Group zijn gericht op een beter voortbestaan van de toekomstige generatie. De Van Beek Group committeert zich aan continu bedrijfsverbetering en blijft focussen op het ontwikkelen van een duurzame onderneming.

Dierenwelzijn

De kip is het begin van de productketen binnen de Gebroeders Van Beek Group. In de afgelopen jaren heeft de Van Beek Group zich actief gemengd in de ontwikkeling van duurzame pluimveehuisvesting. Daarnaast streeft de Van Beek Group naar een verdere verduurzaming van eiproductie en wil haar pluimveehouders hierbij actief betrekken.

Verantwoordelijk opereren

Het produceren van een eiproducten vergt verschillende kwaliteiten van een bedrijf. Bouwhuis Enthoven streeft naar het produceren van een ei met een minimale impact op aarde en mens.

Betrokkenheid

Om onze gestelde doelstellingen te kunnen behalen vormen de werknemers binnen de groep de sleutel tot succes. Zij worden daarom pro-actief betrokken bij de duurzaamheidsdialoog die binnen de groep Enthoven plaatsvindt. Hiernaast zal Bouwhuis Enthoven nieuwe initiatieven ondernemen rondom de duurzaamheidsuitdagingen die de voedingsmiddelenindustrie biedt.

Food safety  

Alle bedrijven binnen de Gebr. Van Beek Group leveren veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze processen voor pasteurisatie zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.Lees meer
Productcontrole
Procescontrole
Ei controle
Hoogwaardige technologie
Vakbekwame medewerkers