Van Beek Group participeert in projecten rondom 't thema duurzame soya 

 "Solidair met soya"

De Nederlandse biologische legpluimveesector stelt voortaan extra eisen aan geïmporteerde soja voor kippenvoer. Het streven van de convenantpartners is dat in 2013 dertig procent vanalle biologische soja in het kippenvoer voor de biologische leghennen eco-sociaal is, in 2014 zestig procent en in 2015 honderd procent.  Dit gebeurt in samenwerking met het keurmerk Eco-Social, een sociaal keurmerk binnen de biologische sector. 

Initiatiefnemers en ondertekenaars van het convenant zijn:

  • Green Food International B.V.
  • Diervoederproducent Van Gorp Biologische Voeders B.V.
  • Biologische Pluimveehouders Vereniging
  • Eierpakstation Gebroeders Van Beek B.V
  • Stichting merkartikel Bio +
  • Solidaridad, internationale netwerkorganisatie voor duurzame handel
  • Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding

 

Lees hier verder

 

"Initiatief Duurzame Soya" IDS

De Stichting IDS* is enkele jaren geleden opgericht om het proces van de wereldwijde Ronde Tafel voor Verantwoorde Sojaproductie (RTRS) te versnellen. Nu er RTRS-soja beschikbaar is, moeten vraag en aanbod van RTRS-soja gaan toenemen. IDS ondersteunt daarbij en wil dit jaar bezien in hoeverre de transitie naar mainstream gebruik van RTRS-soja in Nederland op gang komt.
Stichting IDS wordt gevormd door de volgende bedrijven-organisaties:
Ahold, Gebr. van Beek, FrieslandCampina, Storteboom, Vion, Nevedi.

 Lees hier verder


 "Round Table for Responsible Soya" RTRS

 De Gebroeders van Beek participeert sinds 2009 in het RTRS-proces, het enige multi-stakeholderinitiatief dat wereldwijd tot één standaard voor duurzame soja leidt. Partijen committeren zich aan een collectieve aanpak in de ketens en hebben volledige consensus over de gezamenlijke aanpak voor het maken van afspraken over toenemend gebruik van RTRS-soja voor de Nederlandse markt. Naast de Gebroeders Van Beek participeren ook Vertegenwoordigers van Wereld Natuurfonds, Solidaridad, Cargill, Cefetra, Ahold, Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Belgische/Europese diervoederindustrie Bemefa/Fefac .

 

 

Food safety  

Alle bedrijven binnen de Gebr. Van Beek Group leveren veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze processen voor pasteurisatie zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.Lees meer
Ei controle
Vakbekwame medewerkers
Procescontrole
Hoogwaardige technologie
Productcontrole