Samenwerking met legpluimveehouders

Door de combinatie van pakstations en eierverwerking biedt de Gebr. Van Beek Group afzetmogelijkheden voor alle denkbare soorten eieren. Daarmee is de Van Beek Group een prima partner voor pluimveehouders.

Onze grondhouding is gericht op een duurzame samenwerking, die gebouwd is op wederzijds vertrouwen. Pluimveehouders ervaren dat in een correcte afwerking van gemaakte afspraken, maar ook in meedenken met de ontwikkeling van het pluimveebedrijf.

Omgekeerd verwachten wij van pluimveehouders een productiewijze, die recht doet aan de kwaliteitseisen die klanten aan ons stellen. Door uitwisseling van kennis en ideeën over mogelijkheden en kansen in de productie en afzet van eieren ontstaat een interactieve, marktgerichte samenwerking. Dit biedt continuïteit en perspectief voor de toekomst.

Food safety  

Alle bedrijven binnen de Gebr. Van Beek Group leveren veilige eiproducten. Dat is voor ons een tweede natuur. Met de inrichting van onze processen sluiten we besmettingen uit. Onze processen voor pasteurisatie zijn gevalideerd en daarmee doeltreffend. Daarnaast wordt ons personeel continu geschoold in voedselveiligheid.Lees meer
Vakbekwame medewerkers
Procescontrole
Hoogwaardige technologie
Productcontrole
Ei controle