Search
Close this search box.

Dierenwelzijn

De Van Beek Group hecht veel belang aan dierenwelzijn. Afgelopen jaren hebben we stappen gezet op diverse gebieden om het welzijn van dieren te verbeteren en zullen dit de komende jaren verder uitbouwen. Vanuit een intrinsieke motivatie maar ook omdat de samenleving daar om vraagt. Om dit onderwerp meer inhoud te kunnen geven, is een medewerker aangesteld die gespecialiseerd is in dierenwelzijn en samen met onze pluimveehouders onderzoekt hoe we dierenwelzijn verder kunnen
verbeteren.

Investeren in diervriendelijkere houderijsystemen (Beter Leven Keurmerk & Tierschutz)

Dierenwelzijnsmedewerker die de boeren ondersteunt en adviseert

Milieu

We zijn ons bewust van de impact die wij en onze pluimveehouders op het milieu hebben en zien het als onze verantwoordelijkheid hier proactief beleid op uit te oefenen. Dit doen we in samenwerking met onze pluimveehouders en andere belangrijke stakeholders, maar ook door onze interne processen te verduurzamen.

Samen met onze pluimveehouders productie eieren verduurzamen

Reduceren gas- en energieverbruik

Reduceren brandstofuitstoot

Zonnepanelen plaatsen

Energieneutraal koelhuis implementeren

Mens en organisatie

We hechten veel waarde aan een respectvolle omgang met onze partners. Transparantie en open communicatie met onze leveranciers en klanten zijn daarbij essentieel. Bij vermoeden van mogelijke misstanden kan eenieder contact opnemenBovendien willen we nu en in de toekomst een aangename en inspirerende werkplek voor onze medewerkers kunnen garanderen waar, naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De waardering en het respect naar onze werknemers is in lijn met de ETI-basiscode.

Transparante communicatie

Werkgelegenheid

Gezondheid en veiligheid

Ontwikkelings­mogelijkheden

MVO Jaarverslag

Onze inspanningen op MVO-gebied zijn gepubliceerd en in PDF te verkrijgen. Vraag het verslag aan via onderstaand formulier. Het verslag is gepubliceerd aan de hand van de GRI-richtlijnen.