Search
Close this search box.

Missie

Sinds de oprichting van ons familiebedrijf zien wij het als onze rol om verschillende schakels in de eierketen,  pluimveebedrijven met grootwinkelbedrijven en de levensmiddelenindustrie, te verbinden. Alleen door de verschillende schakels in de keten goed met elkaar te verbinden kunnen we samen met én voor onze partners zoveel mogelijk toegevoegde waarde rondom eieren realiseren. Wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking zijn hierbij essentieel.

Visie

Door nieuwe toepassingen voor eieren en nieuwe producten te ontwikkelen, streven we ernaar om onze marktpositie op zowel bestaande als nieuwe markten te versterken. Hierbij staat het garanderen van afzet- en leverzekerheid voor de pluimveebedrijven, welke veelal familiebedrijven zijn, en onze klanten centraal. Het welzijn van mens, dier en milieu neemt hierbij een belangrijke positie in. De Van Beek Group heeft als doel om ook in de toekomst op een verantwoorde wijze eieren en eiproducten te produceren en dit proces continu te verbeteren. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de samenlevingen waarin we opereren.

Strategie

De Van Beek Group streeft naar operational excellence. Dat wil zeggen het inrichten en onderhouden van een efficiënt productieproces, waarbij continue verbetering van werkprocessen, diensten en producten centraal staat. Interactie met klanten is hier een belangrijk onderdeel van: input en feedback kunnen we gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten die voor klanten van toegevoegde waarde zijn. Mogelijke acquisities zullen we ook overwegen als het de kracht van de groep ten goede komt.

Kernwaarden

samenwerking (verbinden)

betrokkenheid

continue
verbetering

focus

Onze stakeholders

Wij hechten veel waarde aan het betrekken van onze stakeholders bij de maatschappelijke uitdagingen waar wij als de Van Beek Group voor staan. Niet alleen werken wij op dagelijkse basis met hen samen, maar ook gaan we periodiek met hen in gesprek om concrete input te vergaren. We maken hierbij onderscheid tussen primaire en secundaire stakeholders.
De primaire stakeholders zijn degenen die direct voor of na ons in de keten staan en directe invloed op ons hebben. De secundaire stakeholders zijn degenen die zich in de keten verder van ons vandaan bevinden of zijn de externe partijen die invloed hebben op de pluimveesector en dus op onze bedrijven.